Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Behaal meer conversies met een landingspagina.
Whoops! This blog-article isn't available in your language. You can still read it but translating might give you incorrect information, be careful.

rawpixel 651370 unsplash Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Stel: je huis staat in brand. Welke vijf dingen zou je meenemen voordat je je huis verlaat?

Grote kans dat een van die vijf objecten je mobiele telefoon is, toch? Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, waar niet alleen mee wordt gebeld, maar ook mee wordt geïnternet en gegamed. Onderzoek laat zien dat waar in 2010 slechts 22% van de Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar een smartphone bezat, dit getal gegroeid is naar 81% aan het begin van 2015. Een behoorlijke stijging dus!

De smartphone speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Steeds vaker kiezen we ervoor om niet met de laptop op schoot te gaan zitten of om achter het bureau te kruipen om de desktop op te starten, maar graaien we in onze broekzak om onze mobiele telefoon te raadplegen.

Voor marketeers zoals jij is het dus steeds belangrijker dat je artikelen niet alleen goed te lezen zijn op een laptop of desktop, maar ook op een mobiele telefoon. Je wilt tenslotte niet dat potentiële klanten afhaken omdat ze de tekst niet kunnen lezen.

De structuur van je tekst optimaliseren voor een mobiele telefoon

mobile heatmap Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven
(Bron: www.briggsby.com)

Een groot verschil tussen laptops, desktops en mobiele telefoons is de grootte van de schermen. Vooral het scherm van de mobiele telefoon verschilt aanzienlijk van de andere twee. Door deze afwijkende afmetingen scannen en lezen mensen teksten vaak ook heel anders.

Op een desktop of laptop scannen mensen een pagina vaak in een F-vorm, waarbij ze achtereenvolgend in een horizontale beweging het bovenste deel van de pagina lezen, ze daarna een beetje zakken om weer in een horizontale beweging een deel van de pagina te lezen en ze daarna in een verticale beweging scannen wat er op de linkerkant van de pagina staat.

Bij het lezen van een pagina op een mobiele telefoon is er eigenlijk niet echt een eenduidig patroon te ontdekken. Wel is er te zien dat vooral het midden van de bovenste helft van de pagina meer aandacht krijgt, maar ook links en rechts wordt gekeken.

De vraag is nu natuurlijk hoe je er dan voor kunt zorgen dat je tekst op alle apparaten goed leesbaar is.

Waar moet je op letten en hoe kun je dit het beste aanpakken?

In dit artikel leg ik uit hoe je tijdens het bedenken van de titel, het schrijven van de content en het nakijken van het artikel kunt zorgen dat je tekst geoptimaliseerd is voor de mobiele telefoon.

Het bedenken van de titel

rafaela biazi 551720 unsplash Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Er zijn natuurlijk genoeg onderwerpen te bedenken waar je goede artikelen over kunt schrijven, maar wat willen mensen precies lezen?

Om artikelen te schrijven die echt aan zullen slaan is het belangrijk om eerst goed onderzoek te doen en om, op basis van dat onderzoek, een onderwerp te kiezen. De volgende stap is om hier een goede titel bij te bedenken. Dit is tenslotte de eerste kennismaking die de lezers zullen hebben met het artikel. Deze moet goed zijn!

Om ervoor te zorgen dat de titel goed aansluit op lezers die je artikel op een mobiele telefoon lezen is het belangrijk dat je deze niet te lang maakt. Titels die bestaan uit 5 à 6 woorden zijn in dit geval het beste. Probeer je dus tot korte titels te beperken.

Zulke korte titels hebben twee voordelen. Ten eerste worden deze titels niet afgebroken op de kleine schermen van een mobiele telefoon en ten tweede focussen lezers hun aandacht vaak alleen op de eerste en de laatste drie woorden van de titel. Bij een lange titel ligt de focus dus maar op een heel klein deel van de titel, terwijl er bij een titel van 5 à 6 woorden aandacht wordt besteed aan alle woorden.

Het schrijven van de content

60482 OA7J9A 762 e1538396673864 Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Nadat je de titel hebt bepaald, wordt het tijd om je artikel inhoudelijk vorm te geven. Dit doe je natuurlijk met tekst, maar ook de vormgeving van de tekst in het artikel bepaalt voor een groot deel hoe gemotiveerd de lezer is om het hele artikel op een mobiele telefoon te lezen.

Een groot nadeel aan het lezen van een tekst op een klein scherm is dat je de structuur van de tekst nauwelijks kunt doorgronden, omdat je telkens maar een aantal regels kunt zien. Begrijpelijk dus dat lezers afhaken als de structuur niet duidelijk is en een artikel eruitziet als één grote lap tekst. Natuurlijk wil je niet dat dit gaat gebeuren als ze net jouw artikel aan het lezen zijn.

Om dit te voorkomen is het dus sterk aan te raden om de structuur van je content goed duidelijk te maken door deze te verdelen in blokken. Ik bespreek 7 aspecten die je mee zou moeten nemen bij het mobiel vriendelijk schrijven van teksten. Door deze punten aan te houden schrijf jij teksten die ook op een mobiele telefoon onweerstaanbaar zijn!

1. Hou het kort

Customer Loyalty Blog   Help Scout Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Het internet is niet hetzelfde als een boek, een krant of andere analoge content. Over het algemeen moeten paragrafen voor het internet al kort zijn, maar bij mobielvriendelijk schrijven geldt dat al helemaal. Ik bedoel met een korte paragraaf schrijven natuurlijk niet dat je à la een SMS of krantenadvertentie functiewoorden als de, die en of weg moet laten, maar dat je probeert om je boodschap met zo min mogelijk woorden over te brengen. Je schrijft precies datgene wat je wil zeggen om ervoor te zorgen dat de lezer de boodschap begrijpt. Niet meer en niet minder.

Om de boodschap duidelijk, maar met zo min mogelijk woorden over te brengen kun je denken aan het vermijden van passieve zinnen, omdat deze vaak langer zijn dan actieve zinnen.

Op woordniveau kun je ook zorgen voor korte alinea’s. Intensiverende woorden en ontkenningen heb je vaak niet nodig en kun je dus in veel gevallen weglaten. Ook kun je ‘dure’ woorden vaak vervangen voor kortere en simpelere woorden. Tot slot zijn veel uitdrukkingen ook korter te formuleren. Een voorbeeld is met uitzondering van, een uitdrukking die je ook kunt schrijven als behalve. Deze aanpassingen maakt niet alleen je alinea korter maar ook het lezen sneller, en dat is precies wat iemand die een tekst leest op zijn of haar mobiele telefoon wil.

2. Laat zien waar je het over gaat hebben

9 Blog Layout Best Practices to Remember in 2018 Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Op het internet worden teksten vaak niet helemaal gelezen, maar scant een lezer vluchtig over de tekst. Hierdoor wordt de kern van het artikel in veel gevallen duidelijk, maar worden de details achterwege gelaten. Om de kern van jouw boodschap dus goed over te brengen moet je ervoor zorgen dat je artikel goed te scannen is. Dit kun je onder andere doen met subkoppen.

Voor subkoppen geldt eigenlijk, net zoals bij een titel, dat ze de eerste indruk zijn die de lezer krijgt over een specifiek stuk tekst in jouw artikel. Laat met de subkop zien wat de lezer kan verwachten, of zorg ervoor dat subkop de aandacht van de lezer trekt. De lezer kan het dan na het lezen van de subkop waarschijnlijk niet laten om de paragraaf te lezen. Zoals je begrijpt moeten subkoppen dus écht goed zijn!

3. Enter is je vriend!

9 Blog Layout Best Practices to Remember in 2018 1 Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Er zijn verschillende manieren om aan de lezer duidelijk te maken dat er een nieuwe alinea begint. Je kunt de tekst laten inspringen of je kunt witregels toevoegen. Als je voor het internet schrijft, hebben witregels de voorkeur over het laten inspringen van je tekst. Bij mobielvriendelijk schrijven is de enter-toets zelfs je beste vriend!

Door paragrafen van elkaar te scheiden met witregels breek je je artikel op in behapbare stukken, maar stuur je de lezer ook naar de belangrijkste informatie. Deze informatie staat namelijk vaak aan het begin van de alinea en dus direct onder de witregel.

Om te weten wanneer je een witregel toe moet voegen kun je aanhouden dat een paragraaf maar één onderwerp aan hoort te snijden. Als je over een ander onderwerp gaat schrijven voeg je een witregel toe.

4. Som een opsomming duidelijk op

Evernote voor kleine bedrijven – Evernote Hulp   Leren 1 Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Het komt geregeld voor dat je in je artikel een opsomming wilt maken. Dit is helemaal geen probleem, maar kan erg verwarrend zijn als je niet duidelijk aangeeft welke elementen bij een opsomming horen en welke niet.

Voor mobielvriendelijk schrijven is het belangrijk dat je een opsomming de aandacht geeft die hij verdient. Stop hem dus niet weg tussen andere tekst, maar laat hem opvallen. Je kunt dit doen door witregels boven en onder de opsomming te plaatsen en door alle punten duidelijk onder elkaar te zetten met bulletpoints. Dit is erg overzichtelijk en je geeft je lezers de kans om snel door de opsomming te scannen.

Wil je de verschillende elementen van je opsomming verder uitleggen, dan kun je de subkoppen gebruiken als bulletpoints en deze eventueel nummeren. De lezer weet zo precies hoeveel elementen er nog gaan komen. Onder de subkop kun je dan ruimte vrijmaken om het element verder uit te leggen, waarbij je natuurlijk begint bij de belangrijkste informatie.

5. Wissel tekstuele content af met visuele content

Surprising SEO A B Test Results   Whiteboard Friday   Moz 1 Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Als je een tekst mobielvriendelijk wilt schrijven is het belangrijk dat je tekst afwisselt met relevante visuele content. Je kunt hierbij denken aan afbeeldingen, diagrammen of grafieken. Dit helpt niet alleen om je tekst te verdelen in kleinere blokken, waardoor je tekst makkelijker te lezen is, maar het maakt je artikel ook een stuk aantrekkelijker.

Na de visuele content komt uiteraard weer tekstuele content. Let hierbij op dat je de belangrijkste informatie van dat stuk tekst direct onder de visuele content zet, aangezien lezers daar de meeste aandacht aan besteden. Hoe langer je wacht met het vermelden van de belangrijke informatie, hoe groter de kans is dat lezers dit niet zullen lezen.

6. De tweede indruk

Moz Blog   SEO and Inbound Marketing Blog   Moz Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Tot slot is een samenvatting ook een waardevol onderdeel van je artikel als je mobielvriendelijk wilt schrijven. In de samenvatting leg je namelijk in het kort uit wat er allemaal in je artikel aan bod komt. Dit helpt de lezer bij het begrijpen van de structuur van je artikel, voordat ze het helemaal gelezen hebben. Na een samenvatting weten lezers precies wat ze kunnen verwachten als ze het hele artikel lezen en of het voor hen de moeite waard is om dat te doen. Met de samenvatting geef je dus eigenlijk een tweede indruk.

Een samenvatting kan aan het begin van je artikel komen, bijvoorbeeld in de vorm van een geweldige inleiding. Eventueel kun je je artikel ook afsluiten met een samenvattende conclusie. Mobiele lezers die door je artikel scrollen, kunnen namelijk ook op basis van een conclusie beslissen of het de moeite waard is om zich te verdiepen in het hele artikel.

7. De puntjes op de i zetten

Evernote voor kleine bedrijven – Evernote Hulp   Leren 2 Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Nu je de hele tekst geschreven hebt, kun je met behulp van de styling van je tekst ook extra nadruk leggen op bepaalde onderdelen van het artikel. Door woorden dik te drukken of door ze te cursiveren vallen ze op tussen alle andere woorden en zal een lezer die vluchtig door je artikel scant ze toch zien en lezen. De lezer kan zo nog meer van de belangrijke informatie mee pikken, zonder dat hij er zelf helemaal naar moet gaan zoeken.

Let wel op dat je niet te veel woorden dik drukt of cursiveert. Teveel opvallende elementen zorgen er juist voor dat ze allemaal niet opvallen. Je bereikt op die manier eigenlijk een averechts effect en de lezer zal stoppen met lezen. Het is dus belangrijk dat je hier een goede balans in vindt.

Het nakijken van het artikel

rawpixel 1046291 unsplash Alles Wat Je Moet Weten Over Mobielvriendelijk Schrijven

Je hebt je artikel nu op allerlei manieren optimaal vormgegeven voor een mobiele telefoon, maar hoe weet je nu zo zeker dat wat je hebt gedaan ook werkt?

Simpel gezegd kun je dit vooraf eigenlijk nooit helemaal zeker weten. Mensen zijn namelijk niet voorspelbaar en hoewel je bij het opstellen van je onderwerp wel een onderzoek hebt gedaan naar wat mensen graag willen lezen, is het het nog maar afwachten of jouw artikel ook daadwerkelijk aansluit bij de wensen van de lezer.

Toch is er wel een manier om een idee te krijgen van hoe een lezer je artikel zal ontvangen. Preview het artikel op je eigen mobiele telefoon voordat je hem gaat publiceren. Lees je artikel, niet alsof je de schrijver bent, maar alsof je een van de vele lezers bent. Kijk kritisch en beoordeel of je zelf door zou lezen of dat je af zou haken. Kijk waar je de tekst eventueel aan kan passen, waar je de structuur duidelijker moet maken en of de visuele content die je hebt toegevoegd duidelijk is op een klein scherm.

 

In het begin zal mobielvriendelijk schrijven misschien wat extra inspanning kosten, maar uiteindelijk zul je er ontzettend veel profijt van hebben. De groei die de mobiele telefonie doormaakt, is namelijk nog lang niet voorbij. Er zullen steeds meer mensen zijn die al hun internet-gerelateerde zaken via hun mobiele telefoon doen en het gebruik van alleen een desktop of alleen een laptop zal steeds verder terugdringen. Hoog tijd dus om aan de slag te gaan met mobielvriendelijk schrijven. Succes!

 

Heb je nog vragen over mobielvriendelijk schrijven of heb jij nog andere specifieke dingen die je meeneemt als je schrijft voor mobiele lezers?

Laat het weten in een reactie!