Een Conversiepercentage Van 10,6%

Behaal meer conversies met een landingspagina.
Whoops! This blog-article isn't available in your language. You can still read it but translating might give you incorrect information, be careful.

In één maand tijd een conversiepercentage van maar liefst 10,6%. Dat lijkt misschien te mooi om waar te zijn, maar voor Stichting Stop Bewust is het werkelijkheid geworden. Hoe zij dit in samenwerking met Smartfanpage voor elkaar hebben gekregen? Ik vertel het je allemaal in dit artikel!

Allereerst begin ik met een kleine samenvatting van het doel, het middel en de resultaten. Daarna zal ik specifiek ingaan op het maken van de quiz aan de hand van ons Smartfanpage-template. Daarbij zal ik gebruik maken van handige screenshots en tips. Vervolgens licht ik een tipje van de sluier op wat de campagne op Facebook betreft en ga ik dieper in op de resultaten.

Case Stichting Stop Bewust

Stichting Stop Bewust is er om de roker te helpen te stoppen met roken. Veel rokers willen namelijk wel stoppen en hopen er ooit vanaf te komen, maar de stap blijkt voor een aantal toch te groot.

Roken is een verslaving en het is vaak moeilijk om van een verslaving af te komen. Stichting Stop Bewust laat op haar website verschillende mogelijkheden zien om te stoppen. Belangrijk hierbij is het uiteenzetten van goede hulp en verschillende hulpmiddelen. Voor sommigen is het namelijk lastig om helemaal alleen te stoppen.

Stichting Stop Bewust wil, in eigen bewoording, ‘een leidraad zijn voor rokers die wel succesvol willen stoppen, met of zonder professionele hulp’. In deze case hebben wij Stichting Stop Bewust geholpen met het aanbieden van deze hulp bij rokers.

Het te behalen doel

Het doel van de samenwerking tussen Stichting Stop Bewust en Smartfanpage was het vergroten van het aantal leads en de daaruit volgende conversies voor de stichting. Zo zouden er idealiter meer rokers moeten zijn die contact op nemen met de stichting om hulp te krijgen om te stoppen met roken.

Om dit doel te behalen is er een hoge interactiewaarde nodig. Een quiz is, zoals ik in een eerder artikel al schreef, een goede marketingtool om leads te genereren.

Het plan de campagne

Om het gestelde doel te halen hebben we een quiz gemaakt die vervolgens via Facebook is verspreid. We gebruiken hier dus niet alleen de quiz, maar ook het sociale medium Facebook om de gestelde conversie te behalen.

Het resultaat

In één maand tijd zorgde de quiz voor een conversiepercentage van 10,6%. Dit vertaalde zich naar 957 conversies voor Stichting Stop Bewust.

Een lead werd hier als conversie gerekend wanneer het een deelnemer betrof die zijn/haar e-mailadres en telefoonnummer had achtergelaten en die de stichting toestemming had gegeven om telefonisch contact op te nemen.

 

De quiz

Het inzetten van een quiz alleen is niet genoeg om veel leads en een hoge conversie te genereren. De inhoud, de vragen en de uitkomsten van de quiz zijn bepalend voor het succes ervan. En dan heb ik de koptekst en de CTA nog niet eens meegerekend!

Stap 1: De koptekst, CTA en visuele content

Het is altijd belangrijk om een goede koptekst te schrijven. Een koptekst zorgt er namelijk voor dat mensen wel of niet verder lezen. Dit geldt zowel voor het schrijven van blogtitels voor artikelen, als voor kopteksten voor quizzen en posts op social media.

Daarnaast is het vooral bij een quiz belangrijk om een goede call to action (CTA) te plaatsen voordat de quiz begint. Je wilt de lezer immers overhalen om deel te nemen aan de quiz; je wilt hem/haar overhalen tot handelen. Voor Stichting Stop Bewust hebben we het volgende gedaan:

Wanneer je iemand een vraag stelt, denkt diegene direct na over een antwoord. Deze neiging kun je als mens niet uitzetten. Door de vraag als koptekst te gebruiken trek je dus direct de aandacht van de lezer. De subkop bevat de CTA, die zowel voorstelt de test te doen als aangeeft wat er te ontdekken valt.

Tot slot is er bij deze tekst nog een foto geplaatst die voor zich spreekt. Visuele content is erg belangrijk in het trekken en vasthouden van aandacht. Een van de gevolgen van roken worden meteen duidelijk, zonder dat deze expliciet benoemd worden; het verouderen en verslechteren van de huid. Er wordt zodoende stilzwijgend een reden tot stoppen, een vorm van motivatie, gegeven.

Stap 2: De vragen

Wanneer de deelnemer inderdaad op de quiz geklikt heeft en vervolgens ook aan de quiz deelneemt, is het belangrijk de juiste vragen te stellen.

Voor Stichting Stop Bewust was het belangrijk om de deelnemer zijn of haar mate van motivatie te laten zien. Op basis van de uitslag van de quiz zou er een advies van Stichting Stop Bewust volgen. Om tot een bepaalde uitslag te kunnen komen, hebben we gebruik gemaakt van meerkeuzevragen waar we een puntensysteem aan hebben kunnen hangen.

De volgende vragen zijn uiteindelijk gesteld:

  1. Denkt u wel eens na over de gevolgen van roken?
  2. Bent u bereid te stoppen met roken?
  3. Hoe belangrijk is stoppen met roken voor u?
  4. Hoe vaak ergert u zich eraan dat u rookt?
  5. Hoe ziet u zichzelf als u aan roken denkt?
  6. Hoe denkt u over roken?
  7. Hoe ziet u de vóórdelen en nádelen van roken?

Deze vragen hebben ieder vier antwoordmogelijkheden. Deze antwoordmogelijkheden lopen uiteen van erg gemotiveerde tot weinig gemotiveerde antwoorden en zijn in dezelfde mate voorzien van punten.

Stap 3: Leads en conversie op de quizpagina

Onder de vragenlijst hebben we tot slot een informatieformulier toegevoegd. In dit veld vragen we naar het e-mailadres, de naam en het telefoonnummer van de deelnemer. Daarnaast staat er nog een vakje dat verplicht aangevinkt dient te worden voordat de score verschijnt. Dit vakje geeft Stichting Stop Bewust toestemming om de deelnemer te bellen om te praten over succesvol stoppen met roken en toestemming tot de verzending van de wekelijkse nieuwsbrief.

Dit laatste onderdeel is erg belangrijk, want dit is het gedeelte waar de conversie op bepaald wordt. Het veld dient volledig ingevuld te worden voordat de score bekend gemaakt wordt. Uit het artikel dat ik eerder schreef over het gebruik van een quiz als marketingtool kwam al naar voren dat mensen graag willen weten hoe ze scoren.

Stap 4: De scores

Doordat we punten hangen aan de verschillende antwoordmogelijkheden komen er ook verschillende scores uit de test. Deze scores krijgt de deelnemer te zien in de vorm van een percentage, dat aangeeft hoe bereid hij of zij is om te stoppen met roken. Op deze manier krijgen deelnemers die goed gemotiveerd zijn een andere boodschap van Stichting Stop Bewust te zien dan de deelnemers die minder gemotiveerd zijn om te stoppen met roken.

 

Het maken van de quiz

Om de quiz te maken hebben we gebruik gemaakt van de tool van Smartfanpage waarmee je gemakkelijk zelf je eigen quiz kunt maken. Ik zal je stap voor stap laten zien wat we hebben gedaan en hoe ook jij deze tool kunt gebruiken.

Stap 1: Het template

Voor de campagne voor Stichting Stop Bewust hebben gebruik gemaakt van het Survey Campaign template. Aan de hand van dit template kun je een eigen vragenlijst samenstellen met antwoordmogelijkheden van A tot en met D. Je kunt zelf zo veel vragen aanmaken als je wilt.

Het fijne aan dit template is dat je achteraf zelf je uitkomsten in kunt stellen. Dit houdt in dat jij per antwoord dat het meest gegeven wordt een aparte uitkomst kunt tonen aan de deelnemer. Zo kan iemand die het meest antwoord A heeft gegeven een andere uitkomst te zien krijgen dan degene die het vaakst koos voor antwoord D.

Het is prettig dat hier verschillende uitkomsten getoond kunnen worden. In het geval van Stichting Stop Bewust kan de uitkomst variëren van iemand die er helemaal klaar voor is om te stoppen met roken tot iemand die hier helemaal niet klaar voor is. Je krijgt dan verschillende soorten rokers en met de uitkomst kun je de verschillende rokers op hun eigen manier benaderen. Zo spreek je de deelnemers nog persoonlijker aan en kom je met een bij hen passende uitkomst.

Stap 2: Vormgeving van de quiz

Het screenshot hierboven laat de omgeving zien waarin je het gekozen template van Smartfanpage aan kunt passen. Het fijne is dat het template in grote lijnen vastligt, maar je er nog van alles aan kunt aanpassen. Hierdoor kun je er volledig je eigen quiz van maken.

In het grote vak zie je de quiz staan zoals hij standaard is vormgegeven. Aan de hand van de verschillende mogelijkheden die je onder editor vindt, kun je deze standaard aanpassen. Hieronder loop ik de menu’s even door en leg ik je uit wat je er precies mee kunt.

1. Elements

Hier kun je verschillende elementen toevoegen aan de quizpagina. Zo kun je een veld toevoegen waar mensen hun e-mailadres kunnen achterlaten en kun je een onderdeel terms and conditions toe voegen, dat deelnemers vervolgens kunnen aankruisen om te accepteren.

2. Background

Zoals het onderdeel al zegt, gaat het hier om de achtergrond van de quiz. Je kunt kiezen uit allerlei standaard achtergronden of zelf een afbeelding uploaden. Het handige hieraan is dat je voor de achtergrond precies die aantrekkelijke, passende afbeelding kunt gebruiken die jij voor ogen had.

3. Mail form

Hier kun je instellen of je wilt dat de deelnemer een e-mail ontvangt wanneer hij de quiz doorlopen heeft. Zo’n mail kun je gebruiken als follow-up mail en daarmee kun je iemand bedanken voor zijn of haar deelname en eventueel extra’s aanbieden. Zo probeer je meer te halen uit de lead.

4. SEO

Wanneer je een quiz online zet, neemt deze een webpagina voor zijn rekening. Dit houdt in dat de pagina ook naar voren komt in zoekmachine’s. Via deze stap kun je aangeven hoe je wilt dat je pagina weergegeven wordt in een zoekmachine. Zo kun je de titel, zoekwoorden en meta-omschrijving aanpassen.

5. Matchmaker

Hier maak je de daadwerkelijke vragen aan. Het is belangrijk dat je van tevoren alvast de vragen en antwoordmogelijkheden op een rijtje hebt staan. Je kunt zo veel vragen toevoegen als je zou willen en ook het aantal antwoordmogelijkheden is flexibel. Daarnaast kun je per antwoord een aantal punten toekennen. Dit laatste is van belang voor de gevarieerde uitslag die je de deelnemer kunt laten zien. Hierover later meer.

6. Tracker

Bij de optie tracker kun je software aan de pagina koppelen, die de resultaten van de pagina vervolgens kan volgen. Zo kun je hier onder andere Google Analytics aan koppelen.

Wanneer je helemaal tevreden bent met de vormgeving van de quiz, klik je op de groene Next-button.

Stap 3: De resultaten

Het is natuurlijk ook belangrijk om de resultaten zo in te vullen dat ze aansluiten op de quiz. Daarnaast is het goed deze resultaten zo persoonlijk mogelijk te maken. Daarom biedt de tool van Smartfanpage de mogelijkheid om verschillende conclusies te geven.

De uitkomsten worden van elkaar onderscheiden door de scores van de deelnemers op de vragen. Zoals ik bij punt 5 van stap 2 al aangaf, kun je per vraag een aantal punten opgeven als score. Bij de resultaten geef je aan wat de uitkomst per score is.

Voor Stichting Stop Bewust hebben we op die manier verschillende informatie aan de uitkomsten gekoppeld. De informatie die de deelnemer kreeg, was afhankelijk van zijn of haar mate van motivatie, zoals bepaald door de totaalscore.

 

De campagne

De quiz hebben we nu gemaakt en het is tijd om hem te gaan promoten op Facebook. Ook hiervoor doorloop je verschillende stappen.

De doelgroep

Wanneer je adverteert op Facebook kun je een doelgroep aanmaken waarvoor jij wilt adverteren. Je geeft door het aanmaken van de doelgroep aan aan welke mensen Facebook de advertentie moet laten zien.

Voor de campagne voor Stichting Stop Bewust hebben we de volgende eigenschappen aan de doelgroep toegekend:

Leeftijd 35 tot 65 jaar
Geslacht Zowel mannen als vrouwen
Relatiestatus Single, in een relatie, verloofd, getrouwd of geen status aangegeven
Taal Nederlands
Interesses Cancer research, cigar, electronic cigarette, smoking, cancer, lung cancer
Niet gelinkt aan Stichting Stop Bewust

De campagne heeft uiteindelijk een maand gelopen. Een belangrijk punt in het opgeven van de doelgroep was dat ze niet gelinkt mochten zijn aan Stichting Stop Bewust. Dit hebben we gedaan omdat het doel was om nieuwe leads en conversie te realiseren. Mensen die al gelinkt zijn aan de stichting hoefden niet benaderd te worden met deze campagne.

 

De resultaten

Eerder lieten we al zien wat het aantal impressies, clicks en uiteindelijke conversies is geweest. Dit was respectievelijk 196.928, 8.982 en 957 met een conversiepercentage van 10,6%. Dit betekent dat 196.928 mensen de campagne op Facebook voorbij hebben zien komen. Van die mensen hebben er 8.982 op de link naar de quiz geklikt en hiervan hebben er 957 de quiz afgerond en gegevens achtergelaten.

Tijdens en na de campagne viel op dat het voornamelijk vrouwen waren die deelnamen aan de quiz. Opvallend daarbij is wel dat het conversiepercentage bij de mannen hoger uitviel.

Daarnaast bleek dat de conversie het hoogst lag bij mensen die aan hadden gegeven single te zijn. Hun conversiepercentage was 15,9% bij een impressie van 22.141. Ook de mensen in een relatie of verloofden hadden een hoger conversiepercentage dan de getrouwde deelnemers of de mensen die geen status hadden aangegeven.

Interessant aan deze statistieken is dat je op basis hiervan eventueel tijdens de campagne de doelgroep kunt bijstellen. Wellicht wil je mensen die verloofd zijn bereiken of richt je juist je pijlen op de mensen die single zijn. Het is dus aan te raden om altijd de statistieken te volgen tijdens een campagne en deze niet pas achteraf te bekijken.

 

Conclusie

De quiz om te toetsen hoe het met je stopmotivatie is gesteld is succesvol geweest. Aan het einde van de campagne, die maar een maand heeft geduurd, hebben maar liefst 957 mensen aangegeven dat Stichting Stop Bewust vrijblijvend contact met ze op mocht nemen. Dit zijn 957 potentiële stoppers die door de stichting geholpen en geadviseerd kunnen worden.

Heb jij wel eens gebruik gemaakt van een quiz voor het behalen van jouw doelstellingen?

Laat het ons weten in de reacties hieronder!